Telefon

+385(0)21 48 10 60

Pravilnici Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Odluke

Statut Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Na temelju odredbe članka 58. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («N.N.», br.150/08, 71/10) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («N.N.», br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08. ), Upravno vijeće Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije donijelo je

Statut Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Pravilnik o radu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Na temelju odredbe članka 125. i 126. Zakona o radu („NN 149/09), članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («N.N.», br. 150/08.), i članka 53. Statuta Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije donijelo je
Pravilnik o radu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Specijalističko usavršavanje

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske Županije, Split ovlašćuje se za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora obiteljske medicine
Preuzmi rješenje

Dom zdravlja Splitsko – dalmatinske Županije ovlašćuje se za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz pedijatrije
Preuzmi rješenje

Stimulativno nagrađivanje

Temeljem članka 150.stavak 1. Zakona o radu (“NN” 93/14), članka 8. Zakona o plaćama u javnim službama (“NN” 27/01, 39/09), članka 47. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (“NN” 143/13), na osnovu odredbi članka 54. Statuta Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije donijelo je
Pravilnik o osnovama i mjerilima stimulativnog nagrađivanja radnika

Ovjera knjige narkotika

Ovdje možete preuzeti obrazac za Zahtjev za ovjeru Knjige evidencije o nabavljenim i izdanim lijekovima što sadrže opojne droge i psihotropne tvari
Preuzmi obrazac