Telefon

+385(0)21 48 10 60

Opis tečaja

Rad grupe je usmjeren kako ispravno dojiti, ponuditi rješenja za probleme s kojima ćete se možda suočiti, znanje i potporu. Koliko god problemi bili neugodni i zabrinjavajući, rješivi su!

Prijava

Adresa:HR-21000 Split, Kavanjinova 2
telefon:+385(0)21 48 10 71*
* Napomena: Telefonski broj nije aktivan ukoliko su sve patronažne sestre na terenu - u tom slučaju pokušajte malo kasnije*

Obrazac za prijavu