Telefon

+385(0)21 48 10 60

Ravnatelj

prim. MARKO RAĐA, spec.ob.med.
telefon: +385(0)21 48 10 60
fax: +385(0)21 48 10 74
email: ravnatelj@dz-sdz.hr

 

Zamjenica ravnatelja

izv.prof. dr.sc. Marion Tomičić, dr. med.,
email: opca@dz-sdz.hr

Pomoćnik za sestrinstvo - glavna sestra

Amneris Milano Bekavac, mag.med.techn.
email: glavna.sestra@dz-sdz.hr

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu

Tina Aljinović Baleta, dr.med.
e-mail: kvaliteta@dz-sdz.hr

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove

Ivan Dujmović, mag. iur.
e-mail: pravna.split@dz-sdz.hr

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje

Mijo Vukušić, dipl.oec.
e-mail: rif@dz-sdz.hr