Telefon

+385(0)21 48 10 60

Adresa:

Kavanjinova 2, 21 000 Split

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ambulanti dentalne medicine u Trilju – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ambulanti dentalne medicine u Srijanima – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ambulanti dentalne medicine u Vrgorcu – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ambulanti dentalne medicine u Jelsi – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom