Telefon

+385(0)21 48 10 60

Adresa:

Kavanjinova 2, 21 000 Split

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆE RADNO MJESTO

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

Doktor dentalne medicine, Jelsa – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

Doktor dentalne medicine, Split – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

Doktor medicine specijalista u palijativnoj skrbi, Split – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

Doktor medicine, Srijane – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom

Prvostupnik/ca sestrinstva, Split – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom