Telefon

+385(0)21 48 10 60

Adresa:

Kavanjinova 2, 21 000 Split

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Određeno radno vrijeme

Doktor specijalist radiologije u Sinju – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor specijalist pedijatrije u Splitu – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Doktor specijalist interne medicine u Hvaru – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra/tehničar u Supetru – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Fizioterapeut na otoku Visu – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Zdravstveni radnik SSS u Visu – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Dentalni asistent u Visu – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom
Medicinska sestra/tehničar u Visu – Preuzmite prijavu potrebe za radnikom