Telefon

+385(0)21 48 10 60

Voditeljica Odjela opće medicine
Tina Aljinović Baleta, dr.med., spec. obiteljske medicine
e-mail: obiteljska@dz-sdz.hr

Voditeljica Odjela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
Edisa Ercegović, dr.med., specijalist medicine rada i športa
e-mail: edisa.ercegovic@dz-sdz.hr

Voditelj Odjela dentalne zdravstvene zaštite
Josip Šimić, dr.dent.med.
e-mail: dentalna@dz-sdz.hr

Voditelj Odjela radiološke dijagnostike
Mr.sc. Dino Carić, dr.med, spec. radiologije
e-mail: dino.caric@dz-sdz.hr

Voditelj Odjela stacionarne zdravstvene zaštite
Darko Oreč, dr.med., spec. interne medicine
e-mail: darko.orec@dz-sdz.hr

Voditeljica Odjela hemodijalize
Alma Grebo, dr.med., spec. interne medicine
e-mail: alma.grebo@dz-sdz.hr

Voditeljica Odjela patronažne službe
Dalia Meštrović, bacc.med.techn.
e-mail: dalia.mestrovic@dz-sdz.hr