Telefon

+385(0)21 48 10 60

Adresa:

Kavanjinova 2, 21 000 Split

Voditeljica Odjela opće medicine
Doc.dr.sc. Marion Tomičić, dr.med., spec.obiteljske medicine
e-mail: opca@dz-sdz.hr

Voditeljica Odjela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
Edisa Ercegović, dr.med., specijalist medicine rada i športa
e-mail: edisa.ercegovic@dz-sdz.hr

Voditeljica Odjela dentalne zdravstvene zaštite
Sanja Tarabarić-Budimir, dr.dent.med.
e-mail: sanja.tarabaric@dz-sdz.hr

Voditelj Odjela radiološke dijagnostike
Mr.sc. Dino Carić, dr.med, spec. radiologije
e-mail: dino.caric@dz-sdz.hr

Voditelj Odjela stacionarne zdravstvene zaštite
Darko Oreč, dr.med., spec. interne medicine
e-mail: darko.orec@dz-sdz.hr

Voditeljica Odjela hemodijalize
Alma Grebo, dr.med., spec. interne medicine
e-mail: alma.grebo@dz-sdz.hr

Voditeljica Odjela patronažne službe
Dalia Meštrović, bacc.med.techn.
e-mail: dalia.mestrovic@dz-sdz.hr