Telefon

+385(0)21 48 10 60

Predstavnici osnivača Županije splitsko-dalmatinske

Predsjednica UV-a:
Diana Luetić, dipl.iur.
Članovi UV-a:
Nela Norac-Kevo dipl.oecc.
Doc. dr. sc. Ante Obad dr. med.

Predstavnik Stručnog vijeća DZ

Edisa Ercegović, dr. med., specijalist medicine rada i športa

Predstavnik radničkog vijeća DZ

Sonja Bašković