Telefon

+385(0)21 48 10 60

Voditeljica službe javne nabave:

ZOKIĆ IVA dipl. iur.
gsm: +385(0)99 249 59 84
telefon: +385(0)21 48 03 87
email: javna.nabava@dz-sdz.hr

Kontakt za djelatnike DZ-a radi narudžbe:
LENDIĆ ANTE
telefon: +385(0)21 32 32 39

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016).