Telefon

+385(0)21 48 10 60

Kadrovska služba

Voditeljica kadrovske službe:
MUDRINIĆ JADRANKA dipl. iur.
telefon: +385(0)21 48 01 81
email: pravna@dz-sdz.hr

Djelatnici:
VRANJIĆ MLADENKA
BAŠKOVIĆ SONJA
telefon: +385(0)21 48 10 70

ZAŠTITA NA RADU:
telefon: +385(0)21 33 92 63

 

Računovodstvo i financije

Voditeljica računovodstva:
DESPOTOVIĆ LJILJANA dipl. oec.
telefon: +385(0)21 32 32 36
telefon: +385(0)21 48 00 53
email: voditelj.rif@dz-sdz.hr

Kontakt za koncesionare:
CAREVIĆ JASNA
telefon: +385(0)21 32 32 38

Blagajna:
PETRA NAJEV

telefon: +385(0)21 48 03 59

 

Voditelj tehničke službe:

Tomislav Borzić, dipl. ing.
email: odrzavanje@dz-sdz.hr