Telefon

+385(0)21 48 10 60

Adresa:

Kavanjinova 2, 21 000 Split

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA

Vukovarska 8 (ulaz iz Tolstojeve), mob: 099 819 5915
Kaštel Sućurac, Kneza Trpimira 1, 021 669-623
Trogir, Alojzija Stepinca 17, 021 669-622
Makarska Stjepana Ivičevića 2
Sinj, Put međina 14
Imotski, Dr. J. Mladinova 22B
Omiš, Put Milja 2

RASPORED PROVOĐENJA POSEBNOG DEŽURSTVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Split, Imotski, Makarska, Sinj, K. Sućurac, Trogir, Omiš

POSEBNA DEŽURSTVA

Posebno dežurstvo na lokalitetu Split provodi se subotom popodne od 15.00 do 20.00, te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati

Radno vrijeme punktova posebnog dežurstva na lokacijama Trogir, Kaštela, Sinj, Imotski, Makarska I Omiš je: nedjeljom, praznikom i blagdanom 8-15h.

KONTAKT OSOBA:
ms. Sandra Lučić Čović :: >Mob: 099 255 7334 ::> E-mail: sandra.lucic@dz-sdz.hr :: > PON-PET 7-15 h

Odluka o utrvrđivanju lokacija i rasporeda provođenja posebnog dežurstva na području Splitsko-dalmatinske županije

Preuzmite odluku


DENTALNA MEDICINA

Vukovarska 8, Split, ulaz sa istočne strane zgrade
Telefon: 021 460 977

POSEBNA DEŽURSTVA
Posebno dežurstvo provodi se subotom od 15.00 do 20.00 sati,
te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati.

RASPORED PROVOĐENJA POSEBNOG DEŽURSTVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Preuzmite raspored koji se primjenjuje od dana 26.12.2020.

KONTAKT OSOBA:
ms. Sandra Lučić Čović :: >Mob: 099 255 7334 ::> E-mail: sandra.lucic@dz-sdz.hr :: > PON-PET 7-15 h


PEDIJATRIJA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE

Trg hrvatske bratske zajednice 4 (dječji dispanzer), ambulanta dr.Krsnik-Katunarić, prizemlje, ulaz sa južne strane zgrade
Telefon: 021 640-011

POSEBNA DEŽURSTVA
Posebno dežurstvo provodi se subotom od 15.00 do 20.00 sati,
te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati.

RASPORED PROVOĐENJA POSEBNOG DEŽURSTVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Preuzmite raspored koji se primjenjuje od dana 01.11.2019.

RASPORED PROVOĐENJA POSEBNOG DEŽURSTVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 2021. g.
Preuzmite raspored

KONTAKT OSOBA:
ms. Sandra Lučić Čović :: >Mob: 099 255 7334 ::> E-mail: sandra.lucic@dz-sdz.hr :: > PON-PET 7-15 h