Telefon

+385(0)21 48 10 60

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17, 144/20) Dom zdravlja SDŽ od 1. siječnja 2018. godine objavljuje plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Registar ugovora dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i https://eojn.hr/.