Telefon

+385(0)21 48 10 60

Planirate li se cijepiti?

Devet komora provelo opsežno istraživanje stavova zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj

ČAK 73 % ZDRAVSTVENIH RADNIKA ŽELI SE CIJEPITI ILI SE VEĆ CIJEPILO PROTIV COVID-19

 

Čak 73 posto zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj se ili već cijepilo (24 %) ili se planira cijepiti (49 %) protiv COVID-19.  76 % zdravstvenih djelatnika vjeruje u sigurnost cjepiva, što je visoka razina povjerenja. 10 % zdravstvenih djelatnika se ne planira cijepiti, a nisu preboljeli COVID-19 pa nisu zaštićeni antitijelima. Ovo je tek dio rezultata velikg istraživanja stavova zdravstvenih djelatnika koje je u siječnju, na samom početku javnozdravstvene kampanje „Imaš znanje, budi primjer“ među svojim članovima provelo devet komora u zdravstvu.

U istraživanju je sudjelovao značajan broj zdravstvenih djelatnika, skoro devet tisuća liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, primalja, stomatologa, medicinskih biokemičara, psihologa, ljekarnika, radnih terapeuta, sanitarnih inženjera i radiološko-tehnoloških i medicinsko-laboratorijskih djelatnika koji su odgovorili na anketni upitnik upućen svim članovima komora[1].

 

19 % zdravstvenih radnika bilo zaraženo koronavirusom

Zanimljiv podatak ovog istraživanja je da su 2 od 10 ispitanika (19 %) potvrdila da su bili zaraženi koronavirusom. Oko polovice zdravstvenih djelatnika (ispitanika) smatra vjerojatnim mogućnost da se zaraze (56 %), a podjednak broj ih smatra COVID-19 izuzetno opasnom i opasnom bolešću (55 %).

Zdravstveni djelatnici su kroz skalu od 1 do 7 procjenjivali svoje stavove o nekoliko psiholoških prediktora koji ključno utječu na odluku svakog pojedinca o cijepljenju. Spremnost na cijepljenje značajno je veća kod onih zdravstvenih djelatnika koji smatraju da su cjepiva sigurna, koji ne potcjenjuju opasnost od COVID-19, koji manje važu koristi i rizike cijepljenja te onih ispitanika koji imaju veći stupanj kolektivne odgovornosti. Također, najveći dio već cijepljenih i onih koji će se cijepiti protiv COVID-19 su se cijepili i protiv gripe u proteklih pet godina.

Visoko povjerenje u sigurnost cjepiva

Na skali od 1 do 7 ispitanici su povjerenje u sigurnost cjepiva ocijenili visokom ocjenom 5,4, a istu ocjenu su dali i važnosti procjene rizika i koristi od cijepljenja prije donošenja odluke o cijepljenju. Povjerenje u sigurnost cjepiva protiv COVID-19 kod zdravstvenih radnika ukazuje na visok stupanj povjerenja ne samo u cjepivo već u regulatorni proces i rezultate znanosti. Jedan od psiholoških prediktora odluke o cijepljenju je i samozadovoljstvo pojedinca tj. njegov osjećaj da njegovo zdravlje ova zarazna bolest ne može ugroziti. Ono se odražava kroz stav da je cijepljenje nepotrebno, jer COVID-19 nije velika prijetnja. Podrška ovom stavu kod zdravstvenih djelatnika vrlo je niska i iznosi samo 12 %. Četvrti prediktor odluke o cijepljenju je svijest o kolektivnoj odgovornosti tj. motivacija da vlastitim cijepljenjem zdravstveni djelatnici pridonesu smanjenju prijenosa bolesti i tako zaštite druge. Taj stav dijeli 76 % ispitanika.
Cijelo istraživanje možete pogledati ovdje: http://bit.ly/Pogledaj_što_misle_o_cijepljenju_protiv_COVID19

Istraživanje smo proveli u sklopu javnozdravstvene kampanje „Imaš znanje, budi primjer!“ koju provodi devet komora u zdravstvu, a čiji je cilj detaljno informiranje zdravstvenih radnika o cijepljenju. Nositelji javnozdravstvene kampanje su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora.

[1] U zdravstvu ukupno radi 73 tisuće zdravstvenih djelatnika (ovaj broj ne uključuje nezdravstvene djelatnike zaposlene u zdravstvu)

Webinar “Vrhunski hrvatski stručnjaci o cijepljenju protiv COVID-19”

Potražite odgovore na pitanja o cijepljenju na webinaru “Vrhunski hrvatski stručnjaci o cijepljenju protiv COVID-19″

Niste sigurni trebate li se cijepiti? Želite više saznati o sastavu cjepiva? Želite pitati stručnjaka kako je cjepivo “tako brzo odobreno”? Zabrinjava vas rizičnost cjepiva? Brinu vas moguće nuspojave na cjepivo?Devet komora u zdravstvu, u sklopu kampanje Imaš znanje, budi primjer! organizira webinar “Vrhunski hrvatski stručnjaci o cijepljenju protiv COVID-19“. Webinar će se održati u srijedu, 27. siječnja od 18 do 20 sati, a sudjelovanje je besplatno.

O regulatornim procesima i odobravanju cjepiva protiv COVID-19 govorit će dr. sc. Nikica Mirošević Škvrce, mag. pharm, dok će prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med. održati predavanje o kliničkim perspektivama i istraživanjima o cijepljenju protiv COVID-19.
Dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med. će govoriti o epidemiološkoj perspektivi i istraživanjima o cijepljenju protiv COVID-19.

Prijavite se na webinar:  bit.ly/Prijava_webinar_cijepljenje

Pročitajte više o webinaru

Odluka o poništenju odluke o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih radnika i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe

Poštovani,

Povlači se Odluka i raspored rada za obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju i dentalnu medicinu koja se odnosi na sve ugovorne doktore na području doma zdravlja i to na djelatnike doma zdravlja i na privatne ugovorne  doktore dok je na snazi Odluka KS MZ KLASA:813-07/20-01/01; UrBroj:534-03-1/1-20-87 od 27. ožujka 2020. godine.

Budući zbog privatizirane PZZ i dopisa KS MIZ kojim se ukida netom dana ovlast ravnatelja u organizaciji rada ordinacija, kao ravnatelj Doma zdravlja SDŽ ne mogu jamčiti da će se na način koji smo predložili moći osigurati  dostupnost zdravstvene zaštite svim osiguranim osobama sa područja Splitsko-dalmatinske županije i to zbog nesuradljivosti dijela privatnih ugovornih doktora i nepostojanja mehanizama dogovaranja kao ni kontrole rada privatnih ugovornih doktora u Mreži javne zdravstvene službe ukoliko neki ne žele surađivati, suglasni smo da HZZO Regionalni ured vodi brigu o zamjenama privatnih ugovornih doktora kako ni u jednom trenutku ne bi došlo u pitanje pružanje usluga zdravstvene zaštite i dostupnost u propisivanju terapije za kronične bolesnike.

Suglasni smo također da HZZO Regionalni ured kontinuirano kontrolira funkcionalnost takvog rasporeda te redovito izvješćujte Direkciju Zavoda, posebno sektor kontrole, budući DZ SDŽ obuhvaća manje od 30% svih ugovornih liječnika i ne može odgovarati za ponašanje privatiziranih 70% nad kojima ponovno nema nikakvih ovlasti.

Od KS MIZ traži se žurno pojašnjenje načina rada u dentalnoj medicini obzirom na javno objavljeni dokument HKDM i proteste pojedinih doktora dentalne medicine te objektivne nemogućnosti da se u ordinacijama DZ SDŽ na lokacijama izvan Splita, ali i u samom Splitu, osiguraju uvjeti koje traži HKDM (najmanje dva prostorno odvojena radna mjesta (stomatološke stolice) zbog osiguranja nesmetane dezinfekcije prostora i opreme, osigurati uvjete za jednokratnu uporabu mikromotora, turbina i endodontskih setova koje je potrebno nakon svakog pojedinog pacijenta temeljito dezinficirati i pripremiti za slijedeću upotrebu, slijedom čega osigurati po ordinaciji minimalno 5 setova mikromotora, turbina i ostale opreme).

Zbog privatizacije DZ SDŽ ne raspolaže čak ni u Splitu sa posebnim prostorom stoga jedini prostori za koje pretpostavljamo kako bi mogli udovoljiti zahtjevima HKDM vidimo u pojedinim privatnim ugovornim ordinacijama u vlastitim prostorima za koja imamo saznanja kako su opremljene sukladno zahtjevima HKDM.

Cijeli dokument pogledajte ovdje

Odluka o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih radnika i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe

Postupajući po Odluci, ministra zdravstva, o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske Županije donio je:

G. ANDREW WAKEFIELD

Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije dio je zdravstvenog sustava Republike Hrvatske koji je utemeljen na provjerenim i provjerljivim dokazima. Kroz djelatnosti Zdravstvena zaštita predškolske djece (Pedijatrija) i Obiteljske medicine ova ustanova sudjeluje u provođenju cijepljenja kao mjeri kontrole zaraznih bolesti.

Pozivamo građane grada Splita i naše županije da nastave podupirati naš rad utemeljen na provjerenim i provjerljivim dokazima sudjelovanjem u cijepljenju kao mjeri kontrole zaraznih bolesti te da se u slučaju bilo kakvih pitanja s povjerenjem obrate svom izabranom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Stoga u nastavku možete pročitati priopćenje Medicinskog fakulteta u Splitu povodom dolaska g. Andrewa Wakefielda.