Telefon

+385(0)21 48 10 60

Zaključak o usvajanju teksta Sporazuma o organizaciji palijativne skrbi – projekt “Hospicij Matošić”

Preuzmite zaključak ovdje.