Telefon

+385(0)21 48 10 60

Upute u vezi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 28. rujna 2021. godine donio je Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova,  trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2; (u daljnjem tekstu: Odluka) koja je u primjeni od 4. listopada 2021. godine.

Odlukom se uvodi obvezno testiranje zaposlenika u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika koji dolaze na posao najmanje dva puta u sedam dana. Odluka se odnosi i na pružatelje usluga i osoba koje su
angažirane za određene poslove ili dolaze u prostore zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika po drugoj osnovi.

Preuzmite Dokument 1

Preuzmite Dokument 2