Telefon

+385(0)21 48 10 60

Upute u vezi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 28. rujna 2021. godine donio je Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata (u daljnjem tekstu: Odluka) koja je u primjeni od 4. listopada 2021. godine. Odlukom se obvezuju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici da prilikom prijema pacijenata zatraže predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza* o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (dalje u testu: drugi dokazi) s ciljem suzbijanja bolesti COVID – 19.

Preuzmite dokument 1

Preuzmite dokument 2