Telefon

+385(0)21 48 10 60

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘RADOVI NA UREĐENJU AMBULANTE LOKVE U SPLITU II FAZA (ISTOČNI DIO)’.
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za usluge radova na uređenju ambulante ‘Lokve’ u Splitu
2. faza (istočni dio):
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Troškovnik – Radovi LOKVE
LOKVE – Postojeće stanje
LOKVE – Sheme prozori
LOKVE – Novo projektirano stanje
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izmjeni stolarije, uređenju fasade i izvedbi toplinske ovojnice i uređenju sanitarija prizemlja i prvog kata u Ispostavi Makarska’. U nastavku su dokumenti prethodnog savjetovanja za gore navedenu nabavu:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
‘GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI NA IZMJENI STOLARIJE, UREĐENJU FASADE I IZVEDBI TOPLINSKE OVOJNICE I UREĐENJU SANITARIJA PRIZEMLJA I PRVOG KATA U ISPOSTAVI MAKARSKA’ – Troškovnik
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA’.
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za nabavu uslugu čišćenja:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 1
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 2
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 3
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 4
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 5
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘UREĐENJE AMBULANTE LOKVE 2. FAZA’
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za Uređenje ambulante Lokve 2. faza:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Ambulanta lokve – postojeće stanje
Ambulanta lokve – projekt
SHEME // Shema – 1 / Shema – 2 / Shema – 3 / Shema – 4 / Shema – 5 / Shema – 6 / Shema – 7
Troškovnik – Uređenje ambulante Lokve 2. faza
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘NABAVKA MATERIJALA ZA HEMODIJALIZU’.
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za nabavku materijala za hemodijalizu:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Troškovnik 1 – Nabava materijala za hemodijalizu
Troškovnik 2 – Nabava materijala za hemodijalizu
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima