Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme:

  • jedne (1) medicinske sestre / tehničara opće njege za radu u ambulanti zdravstvene zaštite predškolske djece Hvar – preuzmite prijavu.