Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme:

  • jedne/jednog (1) medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta za rad u ambulanti dentalne medicine u Splitsko-dalmatinskoj županiji – preuzmite prijavu