Telefon

+385(0)21 48 10 60

POSTUPCI NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Pozivi za dostavu ponuda za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti:

E-JN: 6/19 – Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na uređenju ambulante Lećevica
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Lećevica :: Arhitektonski tlocrti

E-JN: 7/19 – Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na uređenju ambulante Dicmo
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Lećevica :: Arhitektonski tlocrti

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘RADOVI NA UREĐENJU AMBULANTE LOKVE U SPLITU II FAZA (ISTOČNI DIO)’.
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za usluge radova na uređenju ambulante ‘Lokve’ u Splitu
2. faza (istočni dio):
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Troškovnik – Radovi LOKVE
LOKVE – Postojeće stanje
LOKVE – Sheme prozori
LOKVE – Novo projektirano stanje
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izmjeni stolarije, uređenju fasade i izvedbi toplinske ovojnice i uređenju sanitarija prizemlja i prvog kata u Ispostavi Makarska’. U nastavku su dokumenti prethodnog savjetovanja za gore navedenu nabavu:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
‘GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI NA IZMJENI STOLARIJE, UREĐENJU FASADE I IZVEDBI TOPLINSKE OVOJNICE I UREĐENJU SANITARIJA PRIZEMLJA I PRVOG KATA U ISPOSTAVI MAKARSKA’ – Troškovnik
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima