Telefon

+385(0)21 48 10 60

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA’.
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za nabavu uslugu čišćenja:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 1
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 2
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 3
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 4
NABAVA USLUGE ČIŠĆENJA – Troškovnik grupa 5
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘UREĐENJE AMBULANTE LOKVE 2. FAZA’
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za Uređenje ambulante Lokve 2. faza:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Ambulanta lokve – postojeće stanje
Ambulanta lokve – projekt
SHEME // Shema – 1 / Shema – 2 / Shema – 3 / Shema – 4 / Shema – 5 / Shema – 6 / Shema – 7
Troškovnik – Uređenje ambulante Lokve 2. faza
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

PREDMET NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE

‘NABAVKA MATERIJALA ZA HEMODIJALIZU’.
U prilogu su dokumenti prethodnog savjetovanja za nabavku materijala za hemodijalizu:
Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u postupku nabave
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Troškovnik 1 – Nabava materijala za hemodijalizu
Troškovnik 2 – Nabava materijala za hemodijalizu
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

PREDMET NABAVE

‘GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA BIVŠEG RODILIŠTA U AMBULANTI PALIJATIVNE SKRBI I UREĐENJE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE U IMOTSKOM’.
Ovdje možete preuzeti cjelokupnu dokumentaciju:
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Palijativna skrb Imotski – POSTOJEĆE STANJE // PROJEKTIRANO STANJE
Pedijatrija Imotski – POSTOJEĆE STANJE // PROJEKTIRANO STANJE
SHEME – 1 // SHEME – 2
Torškovnik – Građevinski radovi Imotski
Izvješće o primjedbama