Telefon

+385(0)21 48 10 60

PREDMET NABAVE

‘GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA BIVŠEG RODILIŠTA U AMBULANTI PALIJATIVNE SKRBI I UREĐENJE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE U IMOTSKOM’.
Ovdje možete preuzeti cjelokupnu dokumentaciju:
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
Palijativna skrb Imotski – POSTOJEĆE STANJE // PROJEKTIRANO STANJE
Pedijatrija Imotski – POSTOJEĆE STANJE // PROJEKTIRANO STANJE
SHEME – 1 // SHEME – 2
Torškovnik – Građevinski radovi Imotski
Izvješće o primjedbama