Telefon

+385(0)21 48 10 60

Adresa:

Kavanjinova 2, 21 000 Split

PORODIČNA HIPERKOLESTEROLEMIJA

Porodična = nasljeđuje se unutar porodice

Hiperkolesterolemija=visoke vrijednosti kolesterola u krvi