Telefon

+385(0)21 48 10 60

PORODIČNA HIPERKOLESTEROLEMIJA

Porodična = nasljeđuje se unutar porodice

Hiperkolesterolemija=visoke vrijednosti kolesterola u krvi