Telefon

+385(0)21 48 10 60

Odluka o poništenju natječaja

Poništava se Najtečaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog doktora dentalne medicine za rad u ambulanti dentalne medicine u Gradacu, koji je javno objavljen dana 29. prosinca 2022. god..

Odluku preuzmite ovdje.