Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme:

  • jednu (1) medicinsku sestre/tehničara opće zdravstvene njege za rad u stacionaru Makarska – Preuzmite prijavu