Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • dvije/dva (2) medicinske sestre / tehničara opće zdravstvene njege ili dentalna asistenta za rad u ambulanti dentalne medicine sa mjestom rada SDŽ – Preuzmite prijavu