Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • 1 (jednog) doktora medicine specijalista pedijatrije za rad u Sinju – Preuzmite prijavu