Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • jednog (1) prvostupnika radiološke tehnologije za rad u Radiološkoj dijagnostici u Trogiru– Preuzmite prijavu