Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • jedne/og (1) prvostupnice/ka sestrinstva u patronaži sa mjestom rada Sućuraj – Preuzmite prijavu