Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • jednog (1) doktora medicine specijalista pedijatrije za rad u ambulanti zdravstvene zaštite predškolske djece s mjestom rada u Trilju – Prijavu preuzmite ovdje.
  • jedne (1) medicinske sestre / tehničara opće zdravstvene njege za rad u ambulanti zdravstvene zaštite predškolske djece s mjestom rada u Trilju – Prijavu preuzmite ovdje.