Telefon

+385(0)21 48 10 60

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Određeno radno vrijeme sa mogućnošću pretvaranja na neodređeno radno vrijeme

  • jednog (1) doktor dentalne medicine za rad u ambulanti dentalne medicine u Sinju – Preuzmite prijavu