Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme uz uvjet probnog rada:

  • jednog (1) magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine za rad u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Imotski – Preuzmite prijavu

Natječaj vrijedi od 08.12. do 08.01.2024