Telefon

+385(0)21 48 10 60

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE DOMA ZDRAVLJA SDŽ

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE JE OSIGURAO PROJEKT

'SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE'

IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA U VRIJEDNOSTI 26.130.033 KUNA

100 % bespovratnih sredstava
U okviru projekta "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 26.130.033 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 27. ožujka 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije prim. Dragomir Petric, dr. med.

28 specijalizacija

Razdoblje provedbe projekta je od 2018. do 2023.
Iz ovog projekta će se financirati ukupno 28 specijalizacija na području Splitsko-dalmatinske županije. Od toga je 10 specijalizacija iz pedijatrije, 9 iz obiteljske medicine, 6 iz ginekologije i opstetricije, te 3 iz kliničke radiologije.
Iz Europskog socijalnog fonda financira se 85 % (22.210.528 kuna), a nacionalno sufinanciranje iznosi 15 % (3.919.505 kuna).
Svrha projekta je svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.

EU socijalni fond
Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu.
Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020.

Potpisivanje ugovora
U ponedjeljak 28. svibnja 2018. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je prisustvovao svečanosti uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje projektnih prijedloga 'Specijalističko usavršavanje doktora medicine' (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' za razdoblje 2014.-2020., koje je organiziralo Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1.
Ovim se Ugovorima 21 domu zdravlja i zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave uručilo 82,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje 76 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Kontakt osoba
Kontakt osoba za više informacija o projektu:Ana Dvornik, viši stručni savjetnik ekonomske struke – voditeljica projekta
telefon: +385(0)99 249 59 88
email: ana.dvornik@dz-sdz.hr

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

OPERATIVNI PROGRAM

UČINKOVITI
LJUDSKI
POTENCIJALI

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE