Telefon

+385(0)21 48 10 60

U skladu s Nacionalnim programom razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. – 2020., koordinator za palijativnu skrb / Centar za koordinaciju palijativne skrbi navodi se kao minimalni standard razvoja palijativne skrbi u svakoj županiji.

Palijativna skrb afirmira život, a smrt smatra sastavnim dijelom života koji dolazi na njegovu kraju; ona smrt ne ubrzava niti je odgađa. Njome se nastoji očuvati najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti.

RAD KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB

 1. Koordiniranje i osnaživanje postojećeg sustava zdravstvene, socijalne i duhovne skrbi
 2. Koordiniranje i povezivanje djelovanja svih razina u sustavu zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 3. Koordiniranje i osnaživanje specijalističkih službi palijativne skrbi
 4. Koordiniranje i vođenje registra korisnika palijativne skrbi u županiji
 5. Koordiniranje i uključivanje u rad volontera i organizacija civilnog društva u sustav palijativne skrbi
 6. Koordiniranje ili organiziranje posudionice pomagala
 7. Koordiniranje programa edukacije iz područja palijativne skrbi
 8. Surađivanje s predstavnicima lokalne samouprave
 9. Surađivanje s ostalim važnim dionicima palijativne skrbi (srodne organizacije civilnog društva, mediji, donatori, stručna društva i komore, institucije i organizacije na nacionalnoj razini i dr.)
 10. Informiranje građana i promicanje palijativne skrbi
 11. Praćenje provedbe palijativne skrbi u županiji

PALIJATIVNA MEDICINA

 1. primarni je cilj olakšavanje patnje
 2. objekt analize je bolesnik i njegova obitelj
 3. neugodni simptomi se liječe kao zasebne cjeline
 4. ocjenjuju se i mjerljivi i subjektivni podaci
 5. cijeni se bolesnikovo iskustvo u bolesti
 6. liječenje je medicinski indicirano,ako kontrolira simptome ili olakšava patnju
 7. bolesnik je osoba koju čine fzičke, emocionalne, društvene i duhovne sastavnice
 8. liječenje je u skladu s vrijednostima, vjerovanjima I interesima bolesnika i obitelji.
 9. smrt koja se dogodi nakon što je bolesniku olakšana patnja je uspijeh

Koordinatori za palijativnu skrb na području SDŽ su:

Željana Tomić mag.med.techn., 099 247 0147, palijativa.koordinator@dz-sdz.hr

Gabrijela Tenžera mag.med.techn., 099 247 0222, palijativa.koordinator@dz-sdz.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 7:00-15:00 h

Palijativni mobilni tim:

dr. Maja Božić Šakić,
Kadira Slivar, bacc.med.techn.

Kontakt telefon:
099 582 4660
021 253-736