Telefon

+385(0)21 48 10 60

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije pruža usluge specijalističke palijativne skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite. Palijativnu skrb naša ustanova pruža bolesnicima kroz usluge koordinatora palijativne skrbi, mobilnih palijativnih timova i palijativnih stacionara.

ŠTO JE PALIJATIVNA SKRB I KOME JE NAMIJENJENA

Palijativna skrb je pristup kojim se bolesnicima suočenim s teškom i neizlječivom bolesti i njihovim obiteljima poboljšava kvaliteta života.
Stanja kod kojih će možda biti potrebna palijativna skrb su:

 • maligne bolesti
 • bolesti kardiovaskularnog sustava
 • neurološke bolesti
 • Alzheimerova bolest i druge demencije
 • bubrežna insuficijencija
 • kronične respiratorne bolesti
 • kronične bolesti jetre…

ŠTO OBUHVAĆA PALIJATIVNA SKRB

Cilj palijativne skrbi je smanjiti bol i neugodne simptome bolesti (mučnina, povraćanje, otežano disanje, strah…) kako bi bolesnik u posljednjim stadijima neizlječivih bolesti ili s kroničnom teškom bolesti, što kvalitetnije živio.
Palijativna skrb pruža psihosocijalnu i duhovnu potporu bolesniku i njegovoj obitelji što uključuje i proces žalovanja.

PRIJAVA BOLESNIKA KOJEM JE POTREBNA PALIJATIVNA SKRB

Prijavu može izvršiti:

 • liječnik obiteljske medicine
 • zdravstvena ustanova u kojoj bolesnik boravi (bolnica)
 • pacijent osobno ili njegova obitelj
 • patronažna sestra ili ustanova za zdravstvenu njegu u kući
 • djelatnost hitne medicine, prijatelji, susjedi…

Prijava se vrši koordinatoru za palijativnu skrb putem elektronske pošte, telefonski ili osobno.

SLUŽBA PALIJATIVNE SKRBI DOMA ZDRAVLJA SDŽ

ADRESA: Brnik 2, Split
TEL: 021 238-263
RADNO VRIJEME: pon-pet: 7:00-15:00 h
E-MAIL: palijativa.koordinator@dz-sdz.hr
KOORDINATORI:
ŽELJANA TOMIĆ, mag.med.techn. MOB: 099 2470 147
GABRIJELA TENŽERA, mag.med.techn. MOB: 099 2470 222

MOBILNI PALIJATIVNI TIM:
MAJA BOŽIĆ ŠAKIĆ, dr.med., spec.onk. i radio th.
NEDA IVANA SIMUNIĆ, bacc.med.techn.

DUBRAVKA LEDINA, dr.med., spec.onk. i radio th.
VEDRANA VUCO, bacc.med.techn.

PALIJATIVNI STACIONARI DZ SDŽ

 • Split (hospicij Matošić)
 • Imotski
 • Sinj
 • Makarska
 • Supetar

POSUDIONICA ORDOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
U posudionici pomagala na korištenje možete dobiti:

 • bolesnički krevet
 • antidekubitalni madrac
 • toaletna kolica (princeza)
 • invalidska kolica
 • hodalice, itd.

Posuđivanje pomagala je besplatno, te se pomagalo vraća kada više nije potrebno bolesniku.
Također je moguće izvršiti donaciju pomagala kao i ostale vrste donacija za pomoć razvoju mreže palijativne skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije.

KONTAKT ZA POSUDIONICU POMAGALA
TEL: 021 238 263
MOB: 099 2470 147 ILI 099 2470 222