Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme:

  • dvije/dva (2) medicinske sestre/tehničara opće zdravstvene njege za rad u hospiciju Split – Prijavu preuzmite ovdje