Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme:

  • jedne/jednog (1) medicinske sestre/tehničara opće zdravstvene njege za rad u Makarskoj – Preuzmite prijavu
  • 1 (jednog) doktora medicine specijalista medicine rada i sporta za rad u Makarskoj – Preuzmite prijavu
  • 1 (jednog) doktora medicine specijalista pulmologije za rad u Splitu – Preuzmite prijavu
  • jedne/jednog (1) medicinske sestre/tehničara opće zdravstvene njege za rad u Splitu – Preuzmite prijavu