Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • jedne/jednog (1) medicinske sestre/tehničara opće zdravstene njege ili dentalnog asistenta za rad u ambulnati dentalne medicine u Imotskom – Preuzmite prijavu