Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • pet (5) fizioterapeutskih tehničara s mjestom rada Kaštel Sućurac– Preuzmite prijavu
  • jednog (1) doktora medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sa mjestom rada Kaštel Sućurac – Preuzmite prijavu