Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • jedne (1) medicinske sestre/tehničara za rad u zdravstvenoj njezi u kući bolesnika u Imotskom – Preuzmite prijavu
  • jednog (1) doktora medicine specijalista obiteljske / opće medicine ili doktora medicine za rad u ambulanti obiteljske (opće) medicine s mjestom rada Trilj – Preuzmite prijavu