Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • jedne (1) medicinske sestre / tehničara opće zdravstvene njege za rad u ordinaciji obiteljske medicine Supetar – Prijavu preuzmite ovdje.