Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme

  • Jednog (1) doktora dentalne medicine za rad u ambulanti dentalne medicine Gradac – Prijavu preuzmite ovdje