Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme:

  • jednog (1) zdravstveno-laboratorijskog tehničara za rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju Split – Preuzmite prijavu