Telefon

+385(0)21 48 10 60

Natječaj za sljedeća radna mjesta

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje natječaj na:

Neodređeno radno vrijeme uz uvjet probnog rada:

  • jedne/jednog (1) medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta za rad u ambulanti dentalne medicine u Zagvozdu – Preuzmite prijavu