Telefon

+385(0)21 48 10 60

Lista pristupnika za izbor specijalizanata bodovanih prema mjerilima iz članka 3. pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata

Listu možete preuzeti ovdje.