dr. med. Tomislav Carić

Ambulanta medicine rada
Pošaljite e-mail
Školovanje

Split, 2003., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Studij u Splitu
Doktor medicine


2005., Državni stručni ispit za liječnika


2010., Licencirani predavač prve pomoći


2013., Poslijediplomski studij medicine rada i sporta


2014., Specijalizacija medicine rada i sporta
Specijalist medicine rada i športa

 

 

Radno iskustvo

2015. - , Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – specijalist medicine rada i sporta za Ispostavu Jelsa,
2014., Poliklinika Jadran-specijalist medicine rada i sporta,
Rad u ambulantama obiteljske medicine
2005. - 2009., Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije
2003. - 2004., Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, DZ Hvar – obavezan pripravnički staž

Usavršavanje

Redovito sudjelovanje na godišnjim kongresima i seminarima.

Radno vrijeme:
Lokacija na karti

Dodatne informacije

Odjel

Ambulanta medicine rada

Lokacija

Jelsa