dr. med. Ivana Bulić

Ambulanta dentalne medicine
Pošaljite e-mail
Školovanje

Split, 2013.,
Studij dentalne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Doktor dentalne medicine
-dobitnica je Dekanove i Rektorove nagrade za izvanredne rezultate postignute tijekom Studija
-demonstratorica na kolegiju 'Mobilna protetika 1', 'Fiksna protetika 'i 'Endodoncija'
-aktivno sudjeluje u organizaciji časopisa 'Dentist',
-educira djecu o oralnom zdravlju i oralnoj higijeni putem udruge "Zubić Vila",
-stječe certifikat o sudjelovanju na tečaju "iTOP Introductory".


Supetar, 2007.
Opća gimnazija srednje škole 'Brač'

 

Radno iskustvo

09. lipnja 2014. - 08.studenog 2014. pripravnički staž
14. rujna 2016. - , stomatološka ordinacija u Pučišćima

Usavršavanje

Pohađa stručne seminare
Engleski jezik (aktivno), njemački jezik (pasivno)

Radno vrijeme:

Utorak, srijeda i petak: 07:00 - 14:30
Ponedjeljak i četvrtak: : 13:00 - 20:30

Lokacija na karti

Dodatne informacije

Odjel

Dentalna medicina

Lokacija

Pučišća