Telefon

+385(0)21 48 10 60

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije nositelj je projekta pod nazivom “Centralno financiranje specijalizacija DZ SDŽ  2022”, kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0023.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. je potpisan 12. srpnja 2023.

Projektom se financira specijalističko usavršavanje za 40 doktora medicine na razini primarne zdravstvene zaštite (34 iz obiteljske medicine, te po 2 iz pedijatrije, ginekologije i opstetrijcije te medicine rada i sporta).

Ukupna vrijednost projekta je 5.714.181,66 €, s tim da su bespovratna sredstva, koje financira Europska unija – NextGenerationEU  5.518.614,60 €, a Dom zdravlja financira 195.567,06 €.

Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.), cilj 5.1.Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava: Reforma 3. Uvođenje sustava strateškog upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu, ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija, NPOO.C5.1.R3-I1.01.

Svrha (specifični cilj) ovog projekta je, kroz specijalističko usavršavanje 40 doktora medicine, osigurati bolju popunjenost mreže zdravstvene zaštite na primarnoj razini i djelomično nadomjestiti broj liječnika specijalista na području Splitsko-dalmatinske županije, koji u sljedećih 5 godina idu u mirovinu.

Dodjelom bespovratnih sredstava financirano sredstvima iz centralnog financiranja specijalizacija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., omogućit će se stručno osposobljavanje za 40 doktora medicine na razini primarne zdravstvene zaštite, a uspješnom provedbom navedenog projekta, kao rezultat imat ćemo novih 40 specijalista doktora medicine. Nakon završetka specijalističkog osposobljavanja i položenog specijalističkog ispita, ovi liječnici specijalisti će pružati zdravstvene usluge na mjestima koja su bila nepopunjena prema mreži ZZ, čime ćemo osigurati ravnomjerniju distribuciju liječnika specijalista na području SDŽ. Projekt će doprinijeti dostatnom kapacitetu mreže javnog zdravstva te dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima na području SDŽ.

Ciljna skupina projekta su zaposlenici Doma zdravlja, doktori medicine bez specijalizacije, koji će provođenjem aktivnosti specijalističkog medicinskog osposobljavanja završiti specijalizaciju. Krajnji korisnici projekta su svi građani na području SDŽ kojima su potrebne zdravstvene usluge na primarnoj razini. Projektom će se, iz centralnog financiranja specijalizacija, financirati specijalističko usavršavanje za 40 doktora medicine na razini primarne zdravstvene zaštite na području SDŽ, čime se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu. Projekt će doprinijeti dostatnom kapacitetu mreže javnog zdravstva te dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima na području SDŽ. Ostvarenjem rezultata i specifičnog cilja projekta „Centralno financiranje specijalizacija DZ SDŽ 2022“ doprinijet ćemo osiguranju otpornosti zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolju pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati povećanu kvalitetu razine zdravstvenih usluga za naše krajnje korisnike.

Predviđeno razdoblje trajanja projekta je 66 mjeseci (od 1. 3. 2022. do 1. 9. 2027.), a aktivnosti projekta obuhvaćaju kompletno specijalističko usavršavanje specijalizanata prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”