Telefon

+385(0)21 48 10 60

Adresa:

Kavanjinova 2, 21 000 Split

POSTUPCI NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

Pozivi za dostavu ponuda za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti:

E-JN: 6/19 – Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na uređenju ambulante Lećevica
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Lećevica :: Arhitektonski tlocrti

E-JN: 7/19 – Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na uređenju ambulante Dicmo
Poziv za dostavu ponuda :: Troškovnik uređenja ambulante Lećevica :: Arhitektonski tlocrti